Ans/m/ MALTA SEFERİ

MALTA SEFERİ (1565)

Osmanlı donanmasının Piyale Musafa Paşa, Turgut Reis komutası altında

Malta üzerine yaptığı sefer.

Bu tarihte Malta, Aziz Yahya (Saint-Jean) tarikatına mensup şövalyelerin elindeydi. Bu tarikat VI. yüzyıl ortasında Kudüs’te Amalfi’li tacirler tarafından, Hıristiyan hacılarına düşkünevleri olarak kuruldu. 1113’te tarikatın kuruluşuna, Hıristiyanların Müslümanlara karşı korunmasını sağlamak amacıyla, askeri bir bölüm eklendi. 1187’de de Kudüs’ün düşmesi üzerine tarikat mensupları, Kıbrıs ve Rodos’a yerleştiler. Sultan Kanuni Süleyman’ın 1523’te Rodos’u kuşatması üzerine, tarikat mensupları Osmanlı gemileriyle Malta’ya nakledildiler. Burasını kısa zamanda Hıristiyanlığın kalesi haline getiren tarikat mensupları, Osmanlıların 1565 seferinden sonra "Malta Şövalyeleri" olarak adlandırıldılar.

Sultan Kanuni Süleyman, Malta’yı almaya karar verince, kaptan-ı derya Piyale Paşa komutasındaki donanmayı Malta seferine memur etti. 19 Mayıs 1565 günü Malta kıyılarına gelen donanma karaya asker çıkarttı. Bu sırada Mustafa Paşa kuvvetleriyle Malta yolu üzerindeki Saint-Elme Kale’sini kuşattı. 2 Haziran günü Malta’ya gelen Turgut Reis kuşatmaya levendleriyle katıldı. Yapılan saldırılar, şövalyeler tarafından geri püskürtülüyor, her seferinde Osmanlı askerleri büyük kayıplar veriyorlardı. Bu saldırılardan birisinde Turgut Reis yaralandı. 17 Haziran 1565 günü iyileşmeyen yarası yüzünden öldü. Bundan sonra, Mustafa Paşa’nın düzenlediği saldırı sonucu Saint-Elme Kalesi şövalyelerden alın-dı. BuradanSaint-Michel Kalesi’ne yönelen Osmanlı kuvvetleri, bir yandan da adaya gönderilen İspanya, Sicilya, Papalık ve Floransa devletlerinin yardım kuvvetleriyle çarpışıyordu. 15 Temmuz 1565 günü yapılan saldırıda kale komutanı Don Fancisco öldürüldü ve Castilla Burcu Osmanlıların eline geçti. Maltalılar karşı saldırıyla Osmanlı kuvvetlerini kaleden attılar. Eylül ayına kadar süren sonuçsuz çarpışmalar, İspanyolların 6 Eylül 1565 gecesi Ada’ya önemli bir yardım kuvveti çıkartmasıyla sonuçlandı. Sicilya kıyılarında da kuvvetli bir donanmanın hazır beklediğini bilen Mustafa Paşa 8 Eylül 1565 günü kuşatmayı kaldırdı. Böylece, Hıristiyan aleminde saygıdeğer yer kazanan Malta şövalyeleri, Katoliklerin yardımlarıyla kaleleri bir yıl içerisinde onardılar.