Ans/m/ MEHMED V. (REŞAD)

MEHMED V. (REŞAD) (1844-1918)

Osmanlı Hanedanı’ndan otuz beşinci padişah.

Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın’dır. Saray’da Arapça, Farsça öğrenmiş, kuvvetli bir dini terbiye almıştır. Babası ve amcası Sultan Abdülaziz zamanında çok rahat bir hayat sürmüştü. II. Abdülhamid’in tahta çıkmasıyla veliaht durumuna gelince gözaltında yaşamak zorunda kalmıştır.

V. Mehmed, Sultan II. Abdülhamid’in hal’i üzerine 27 Nisan 1909’da tahta çıktı.

Saltanatın ilk yıllarında, Meşrutiyet’in sıkıntılı döneminde devleti yıkılmaktan kurtarmaya çalıştı. Bu dönemde 10 hükumet kuruldu. Her hükumet bir buhran ile başa gelmiş, yeni bir buhran ile yıkılmıştır. Devletin her tarafında çeşitli ayaklanmalar çıktı (Yemen, Arnavutluk, Adana, Suriye). Arnavutluk ayaklanması Mazhar Paşa ve Mahmud Şevket Paşa’nın gayretleriyle bastırıldı ve V. Mehmed, Rumeli gezisine çıktı. Selanik, Manastır, Üsküp ve Priştine’yi dolaştı.

Yemen ayaklanmasını bastırmak için Osmanlı Devleti, Trablusgarp’taki askerlerini geri çekmişti. Bunun üzerine İtalyanlar Trablusgarb’a asker çı kardılar. İtalyan donanması Doğu-Akdeniz ve Kızıldeniz’de tam bir serbestiyet kazandıktan sonra Rodos’tan itibaren Ege Denizi’ndeki 12 adayı işgal etmiş, Çanakkale Boğazı’nı kapatmıştı. İtalyanların bu başarısı üzerine Arnavutlar ikinci defa ayaklandılar. Balkan devletleri Makedonya’da muhtar bir Arnavutluk’a taraftar değillerdi. 13 Mart 1912’de Bulgaristan- Sırbistan, 29 Mayısta Bulgaristan-Yunanistan Makedonya’nın muhtariyeti için gerekirse Osmanlı Devleti ile savaşacaklarına ve savaş kazanılırsa bölgeyi paylaşacaklarına karar verdiler.

Bu durumu sezen I.Ordu feriki Abdullah Paşa ile Sultan Reşad’ın özel doktoru Cemil Paşa (Topuzlu) padişahı ikaz ettilerse de Sultan Reşad savaşı engelleyemedi. 23 Ocak 1913’te İttihad ve Terakki Partisi’nin Babıali Baskını sonucu Sultan Reşad’ın devletin yönetimi ve politikası üzerinde, hiçbir etkinliği kalmadı.

Sultan Reşad I. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine bütün Müslümanları Osmanlı ve Müttefikleri Almanya, Avusturya- Macaristan ve Bulgaristan’ın düşmanlarına karşı cihada davet etti. Bu davet ile Fransa, İngiltere ve Rusya’nın idaresi altındaki Müslümanların ayaklanacağı düşünülmüştür. Ancak cihad ilanı bir sonuç vermedi. Aksine Fransa ve İngiltere, Müslüman birlikleri cephelere sürdüler. 1916’da Hicaz Şerifi Hüseyin başkaldırarak Arabistan Krallığı’nı ilan etti. Bu gelişmeyle İngiltere 1917’den itibaren Savaşı Irak, Filistin ve Suriye cephelerine yöneltti. Sultan Reşad döneminde Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nı kaybetmiştir.

Sultan Reşad kısa bir hastalıktan sonra 3 Temmuz 1918’de öldü. Cenazesi Eyüp’te Bostan İskelesi’nde yaptırmış olduğu türbesine gömüldü.

Sultan Reşad, yumuşak huylu ve merhametli idi. Kan dökülmesini sevmezdi. Bu sebeple 19 kardeşini sebepsiz olarak öldüren III. Mehmed’in türbesini ziyaret etmezdi.

Sultan Reşad 64 yaşında padişah oldu ve saltanatı 9 yıl 2 ay sürdü.