Ans/m/ MEHMED PAŞA (KÖPRÜLÜ)

MEHMED PAŞA (KÖPRÜLÜ) (1578-1661)

Osmanlı sadrazamı.

Vezirköprü kasabasında doğdu. BeratSancağı’na bağlı Rudnik köyü ağası Hüseyin Ağa’nın oğludur. Tımarlı sipahi olarak hizmete giren Mehmed Paşa, bir süre İstanbul’a giderek Saray’da hassa ahçıları neferi oldu. 1634’te Köprülü’ye yerleşerek sancak beyliğine getirildi. Bundan sonra sırasıyle Amasya valiliğine, Trabzon beylerbeyliğine (1644) ve Trablusşam beylerbeyliğine tayin edildi. 1652 yılında vezirliğe yükseltilerek Divan-ı Hümayun’a alındı.

15 Eylül 1656 tarihinde Turhan Valide Sultan’dan istediği yetkileri alarak, sadrazamlığa getirildi. Böylece, II. Viyana kuşatmasına kadar devam edecek olan yirmi yedi yıllık Köprülüler Devri, başlamış oldu. Mehmed Paşa ilk iş olarak, Girit seferi sebebiyle devam eden,Venediklilerle olan savaşta başarılı çıkışlar yaptı. Erdel’de başlayan ayaklanmayı bastırdı (23 Haziran 1658). Bunun üzerine Anadolu’daki Celali ayaklanmalarının üzerine giderek, burada da kesin başarı elde etti (13 Kasım 1658).

Döneminde Almanya, Fransa ve Hindistan’la iyi münasebetler kuran Mehmed Paşa, 30 Ekim 1661 tarihinde öldü. Cenazesi Divanyolu’ndaki türbesine gömüldü. Sert bir devlet adamı olan Mehmed Paşa, yaşamı boyunca birçok yerde binalar, hanlar ve ibadet yerleri yaptırttı. Bunlar için çeşitli vakıflar kurdurdu.