Ans/m/ MOSKOVA ANTLAŞMASI

MOSKOVA ANTLAŞMASI (16 MART 1920)

TBMM hükumeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan antlaşma.

Maddeleri:

1-TBMM Hükumeti veya Sovyetler Birliğinden birinin tanımadığı uluslar arası bir antlaşmayı diğer taraf da tanımayacak.

2-Sovyetler Birliği Türk Milletinin asgari haklarını belgeleyen Misak-ı Milli’yi resmen tanıyacak.

3-Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacak.

4-Sovyetler Birliği her türlü kapitülasyonun kaldırılmış olduğunu kabul edecek.

5- Nahçıvan’ın statüsünü belirlemek amacıyla yapılacak her türlü antlaşmaya Türkiye taraf olarak katılacak ve Türkiye’nin kabul etmediği bir statü Nahcivan’a uygulanamayacak.

6. Sovyetler Birliği, TBMM Hükumeti ile Gürcistan ve Ermenistan arasında yapılan ve doğu sınırlarımızı belirleyen antlaşma hükümlerini aynen kabul edecek.

ÖNEMİ : TBMM Hükumeti ilk kez siyasi bir varlık olarak büyük bir devlet tarafından tanınmıştır. Kapitülasyon ve Misak-ı Milli ile ilgili hükümler Sovyetler Birliği’nce resmen kabul edilmiştir. Doğu sınırımız güvence altına alınmıştır. Ortak düşmana karşı mücadele ettiğimiz için Sovyetler Birliği , TBMM hükumetine ve Türk Milli Mücadelesi’ne para ve silah yardımında bulunmuştur. “ Tam bağımsızlığa saygı “ ilkesi çerçevesinde yapılmış onurlu bir antlaşmadır.