Ans/m/ MUHARREM KARARNAMESİ

MUHARREM KARARNAMESİ

Osmanlı Devleti’nin Düyun-u Umumiye dairesiyle yaptığı mali anlaşmalardan biri için kullanılan bir deyimdir.

"Tevhid-i Düyun Kararnamesi" de denilirdi. Bu anlaşma Muharrem ayında yapıldığı için bu adı almıştır.

XX. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu her konuda olduğu gibi mali konularda da zayıf düşmüştü. Daha önce ödenmemiş borçların birleştirilmesi düşünülmüş ve Reşad Paşa’nın Maliye nazırlığı, Halil Rifat Paşa’nın sadareti döneminde 1901’de giderilmek işine girişilmiştir. Sadrazamın ölümü üzerine yerine geçen Said Paşa bu işe daha ciddiyet kazandırmışsa da ancak Ferid Paşa’zamanında 1 Eylül 1903’de Muharrem Kararnamesi yapılmıştır. Bu tarihte Osmanlı Devleti’nin borçları 79 milyon lirayı buluyordu.

Osmanlı Devleti’nin maliye tarihinde müzakereleri iki yıl sürmüş, birçok tenkit ve itirazlara uğramış mali anlaşmalarımızdandır.