Ans/m/ MURAD PAŞA (KUYUCU)

MURAD PAŞA (KUYUCU) (?-1611)

 Osmanlı sadrazamı.

Hırvat olduğu söylenir. Devşirme olarak Saray’a girdi. Eğitimini Enderun’da tamamladıktan sonra, Mahmud Paşa’nın kethüdası oldu. Daha sonra Mısır’da mirliva olan Murad Paşa, 1576’da Yemen beylerbeyliğine getirildi. Yemen’de bulunduğu sırada büyük servetler edindiği gerekçesiyle İstanbul’a çağırıldı. Bir süre Yedikule zindanlarında hapsedilen Murad Paşa, daha sonra affedilerek Trablusşam’a tayin edildi. 1585 Tebriz seferine katıldı. Bu seferde İranlılar tarafından esir edilen Paşa, 1590’da özgürlüğüne kavuştu. Aynı yıl Kıbrıs ve Şam beylerbeyiliğine getirildi. 1595 Haçova Meydan Savaşı’na katıldı. 1605′ de dördüncü vezir olarak Divan’a girdi. Avusturya savaşlarında gösterdiği yararlıklar üzerine, serdar oldu (1606).

Zitvatorok Antlaşması’nı imzalayan Murad Paşa, aynı yıl sadrazamlığa getirildi. Bundan sonra Anadolu’daki Celali ayaklanmalarını bastırmaya memur edildi.

Anadolu’ya geçen paşa, önce Canbulatoğlu Ali Paşa’yı yenerek kuvvetlerini kılıçtan geçirtti. Murad Paşa’yı da etkisiz hale getirerek Celaliler karşısında önemli başarılar kazandı. Bazen kurnazlıkla, bazen asker gücüyle ele geçirdiği ayaklananları hiçbir ayırım yapmadan kılıçtan geçirir, sonra açtırdığı kuyulara gömdürürdü. Bu yüzden "Kuyucu" lakabıyla anılmıştır. Daha sonra İran savaşlarına son vermek için, İran üzerine yürüdü. Şahın ordusuyla Acıçay denilen yerde karşılaşan Murad Paşa, savaşa girmekten çekinerek, kışı geçirmeye, Diyarbakır’a döndü. Doksan yaşın üzerindeki Paşa, burada öldü (1611). Cenazesi İstanbul’a getirilerek Vezneciler’deki türbesine gömüldü.