Ans/n/ NAHCİVAN SEFERİ

NAHCİVAN SEFERİ (1554)

Osmanlı Devleti’nin 1554’de İran üzerine yaptığı sefer.

Sultan Kanuni Süleyman, Nahcivan Seferi de denen üçüncü İran seferine 1553 Ağustosunda çıktı. Kış mevsimini Halep’te geçiren Osmanlı ordusu buradan hareketle Diyarbakır’a vardı. Burada bir savaş divanı toplandı ve İran seferinin esasları kararlaştırıldı. Daha sonra harekete geçildi.

Şah Tahmasb, ordusunun Osmanlı ordusuna karşı çıkarak bir meydan savaşına girişmekten dikkatle kaçınıyordu; bu bakımdan önemli çarpışmalar olmadı. Sefer bir akın mahiyetini aldı. Osmanlı kuvvetleri Nahcivan şehrini ele geçirdiler. Akıncılar, Aras nehrini geçerek Azerbaycan’a aktı. Kanuni de Nahcivan’dan öteye geçmişken, Şah Tahmasb’in yüzlerce kilometre uzaktaki Luristan’a çekildiğini öğrenince geri döndü ve seferi durdurdu.

Böylece Nahcivan şehri kan dökülmeden Osmanlıların eline geçti.