Ans/n/ NİZİP SAVAŞI

NİZİP SAVAŞI (1839)

Hafız Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri ile Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır kuvvetleri arasında yapılan savaş.

Kütahya Antlaşması’na rağmen, Mehmed Ali Paşa’nın Osmanlı padişahının emirlerini dinlememesi ve en son da tek taraflı olarak istiklalini ilan etmesi üzerine, Sultan II. Mahmud, 21 Haziran 1839’da bu asi paşanın yola getirilmesi için bir ferman yayınladı. Osmanlı kuvvetlerinin başına Hafız Mehmed Paşa getirildi. Harekete geçen Hafız Mehmed Paşa, Mayıs 1839 sonlarında Fırat’ı atlayarak Nizip Çayı ile bu çaya karışan Orul Suyu kenarında ordugahını kurdu. 21 Haziranda Halep’ten yola çıkan İbrahim Paşa iki koldan Birecik doğrultusunda yürüyüşe başladı. İki gün sonra da Osmanlı kuvvetleriyle karşılaştı. 23 Haziran günü Osmanlı ordusuna yanlardan başlatılan Mısır saldırısı, Halid Paşa, Miralay İbrahim Bey kendi kıtalarının; Hafız Paşa da Hassa Alayı’nın başında olarak verdikleri savaşta geriye püskürtüldü. Fakat 24 Haziran günü akşama kadar süren çarpışmada, Mısır süvari birliklerinin baskısı altında Osmanlı kuvvetleri ezildi ve Hafız Paşa çekilme emrini vermek zorunda kaldı. Geç verilen bu emir, ordu saflarının dağılmasına ve Mısır kuvvetlerinin galibiyetine yol açtı. Hafız Paşa bu durumda kurtarabildiği kuvvetleri ile Rumkale-Besni üzerinden Malatya’ya çekildi.

Böylece Mısır meselesi sonuçlandırılamadı ve 1841 yılına kadar önemini arttırarak devam etti.