Ans/o/ OSMAN III.

OSMAN III. (1699-1757)

Osmanlı Hanedanı’ndan yirmi beşinci padişah.

Babası II. Mustafa, annesi Şehsüvar Valide Sultan’dır. Ağabeyi I. Mahmud’un ölümü üzerine 12 Aralık 1754’te tahta çıktı. Saltanatı sırasında içeride ve dışarıda önemli bir olay olmamış, Belgrad Antlaşması (1739) ile başlayan barış devresi devam etmiştir. Yalnız sınır bölgelerinde imparatorluğun zaafı sebebiyle birçok ayaklanmalar meydana gelmiştir. Mısır’da Kölemenler hakimiyeti ele alarak sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’yı Mısır’ı terke mecbur etmişler, Cezayir’de hükumetin durumu çok zayıflamış, Erzurum ve çevresi eşkıyadan geçilmez bir hale gelmiş ve Belgrad valisi yerini terk ederek, iş başından uzaklaşmak zorunda kalmıştır.

III. Osman cüluslarda eskiden beri alınan rüsum-ı cülusiyeyi bir ferman ile kaldırmıştır. Askere büyük bir cülus bahşişi dağıtmıştır. III. Osman saltanatı zamanında sık sık sadrazam değiştirmiştir. Tahta çıktığında sadrazam Bahir Mustafa Paşa idi. İki buçuk ay geçmeden azledilerek Midilli’ye sürüldü ve yerine Hekimoğlu Ali Paşa, 3. defa sadrazam oldu. Padişahın Şehzade Mehmed’i ortadan kaldırmak istemesi ve Hekimoğlu’nun bunu reddetmesi kendisinin azline sebep oldu (19 Mayıs 1755). Sadarete Şıkk-i evvel defterdarı Naili Abdullah Paşa getirildi. Bunu da devlet ricalinden bir çoklarının azli takip etti.

Sadrazam Silahdar Ali Paşa’nın zamanında Hoca Paşa yangını çıkmıştı. Ali Paşa’nın yerine getirilen Said Mehmed Paşa’nın zamanında, I. Mahmud’un padişahlığında yapımına başlanan cami bitirilerek Nuruosmaniye adı ile açılmıştır. Ahırkapı Feneri de III. Osman zamanında yapılmıştır.

Yem sadrazam Said Mehmed Paşa da sadarette uzun süre kalamadı ve yerine 2. defa Bahir Mustafa Paşa getirildi (1 Nisan 1756). Bahir Paşa’nın sadareti sırasında Cibali yangını çıkmış, semt tamamıyla yok olduktan başka İstanbul’un büyük bir kısmı kül haline gelmiştir. Hocapaşa ve Cibali yangınlarının İstanbul’un dörtte üçünü yok ettiği rivayet edilmiştir.

Şehzade katli meselesi III. Osman zamanında yeniden ortaya çıktı. Padişah Şehzade Mustafa’yı öldürme fikrini sadrazam Bahir Mustafa Paşa’ya da kabul ettirdi. Fakat halk tarafından çok sevilen şehzadenin öldürüleceği yayıldığından Bahir Mustafa Paşa azledilmiştir. Yerine, Halep valisi Ragıp Paşa getirilmiştir. Osmanlı Devleti ile Danimarka arasındaki ticaret antlaşması Ragıp Paşa zamanında imzalanmıştır.

Ragıp Paşa’dan sonra yerine kaptan-ı derya Ali Paşa’nın getirilmesi düşünülmüşse de, padişahın hastalığı buna engel olmuştur.

III. Osman tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak ölmüştür.