Ans/o/ OUCHY (UŞİ) ANTLAŞMASI

OUCHY (UŞİ) ANTLAŞMASI (1912)

Osmanlı Devleti’yle İtalya arasında, Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşma.

Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp’a saldıran İtalyanlar, yerli halkın direnmesiyle karşılaştıklarından, kısa zamanda işgal hareketini gerçekleştiremediler. Bu arada bölgeye askeri kuvvet gönderen Osmanlı Devleti, yerli halkla birlikte İtalyanlara karşı savaşmaya başladı. Bu sırada patlak veren Balkan Savaşı, zaten zor durumda olan Osmanlı Devleti’ni, iyice güç durumda bıraktı. Dağılan gücünü bir noktada toplamak için, İtalyanlara barış antlaşması teklif etti. İsviçre’nin Lozan şehri yakınlarındaki Ouchy kasabasında bir araya gelen taraflar, yapılan müzakereler sonucunda barış antlaşmasını imzaladılar (18 Ekim 1912).

Buna göre:

1-Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı kuvvetleri çekilecek; buna karşılık İtalya, Rodos ve çevresindeki On İki Ada’yı geri verecekti;

2-Trablus ve Bingazi’nin yönetimi özel bir statüye bağlanacak, burada halifeyi temsilen bir naib ve kadı bulundurulacaktı;

3-Buradaki Osmanlı çıkarlarını koruyacak olan naib ve kadıların tayini yapılmadan önce, İtalyan Devleti’nin görüşü alınacaktı;

4-Kadı ve naiblerin maaşı Osmanlı maliyesince ödenecekti.