Ans/p/ PAŞA KAPISI

PAŞA KAPISI

Tanzimat’tan önce sadrazamların bulundukları daireye verilen addır.

Tanzimat’tan sonra buraya "Babıali " denilmiştir. Vezir daireleri için de bu deyim kullanılmıştır.