Ans/p/ PEŞTE BOZGUNU

PEŞTE BOZGUNU (1603)

Budin üzerine sefere çıkan serdar Lala Mehmed Paşa, Peşte önlerine geldiğinde, düşman kuvvetlerinin Tuna üzerindeki Csepel Adası’na toplar yerleştirerek Budin’e malzeme götüren Osmanlı gemilerini vurduğunu gördü. Kıyıdan köprüler kurarak adaya çıkmaya çalışan Mehmed Paşa, bir kısım yeniçeriyi adaya çıkartmayı başarmışsa da düşmanın top ateşi karşısında başarılı olamamıştır. 14 Temmuz 1603 günü saldırıya geçen karşı kuvvetler, adadaki Osmanlı askerini kılıçtan geçirmiş, top ateşiyle köprüleri yıktığından yardım gelmesini de engellemişlerdir. Önemli asker kaybına yol açan bu bozgun, Budin Kalesi’nin ele geçirilmesini de geciktirmiştir.