Ans/p/ PİYALE PAŞA

PİYALE PAŞA (1515-1578)

Kaptan-ı derya.

1568’de vezirliğe tayinine kadar 14 yıl kaptan-ı deryalık yapan Piyale Paşa saraydan gelme bir denizci idi. Kaptan-ı derya tayin edildiği zaman yaşı 40 civarında idi. Önce Gelibolu hariye sancakbeyliğiyle kaptan-ı derya olmuş, bir müddet sonra Bahriye beylerbeyiliğine yükseltilerek paşa unvanını almıştır.

1554’te Divan-ı Hümayun, tarafından Korsika üzerine yapılan sefere memur edildi.

Piyale Bey, önce Turgut Reis, Sicilya açıklarında da Cezayir beylerbeyisi Salih Paşa ile birleşti. Piombino limanındaki Fransız donanması ile iş birliği yapılarak Elbe Adası zapt edildi. Buradan Korsika’ya gidildi. Ertesi yıl, Kalvi Kalesini kuşatan Fransa’yı desteklemek üzere, Piyale Bey, komutasındaki Donanma-yı Hümayun 26 Haziran 1555’te yeniden Korsika üzerine hareket etti. Piombino limanında Fransızlarla buluşan Piyale Bey, aralarında çıkan anlaşmazlık üzerine İstanbul’a döndü.

1558 yılında Akdeniz’e çıkan Piyale Bey Turgut Reis ile buluşarak Sorrento limanını yağmaladı ve Belear adaları ele geçirildi. Bu şanlı sefer üzerine Piyale Bey "Paşa" yapıldı.

Andrea Doria komutasındaki Haçlı ordusu 12 Mart 1560’da Turgut Reis’in elinden Cerbe Adası’nı aldı. Burasını Kuzey Afrika’nın fethi için, kale olarak kullanacaklardı.

Bunun üzerine Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Cerbe üzerine gönderildi. 14 Mayıs 1560 günü Doria’nın komutasındaki Haçlı donanması bozguna uğratıldı. Cerbe Adası geri alındı.

1563’te Piyale Paşa, Napoli civarında birçok kaleleri zapt ve Fransızlara teslim etti. Fakat Osmanlılar çekilince, İspanyollar gelip, Fransızları bu kalelerden çıkardılar.

14 Nisan 1566’da Sakız Adası’ndaki Ceneviz muhtariyetine son verdi. Sonra İtalya’ya gelerek Apuglia sahillerine asker çıkarttı. 1568’de kaptan-ı deryalıktan alınarak kubbe vezirliğine getirildi. Piyale Paşa, böylece Osmanlı tarihinde vezir rütbesini alan ilk denizci oldu. 1570- 1571 Kıbrıs seferinde bu sıfatla donanmaya kumanda etti. 1573 yazında gene donanmanın başında Apuglia’ya saldırdı. Bu, son deniz seferi oldu.

2. vezir iken, 21 Ocak 1578’de İstanbul’da öldü. Cenazesi Kasımpaşa’daki camiinin yanındaki türbesine gömüldü.