Ans/p/ PLOŞNİK BOZGUNU

PLOŞNİK BOZGUNU (1387)

Balkanlar’da, Osmanlılar aleyhinde ittifak yapan Bosna Krallığı, Sırp Krallığı, Hırvat ve Arnavut prenslikleri, beklemediği bir zamanda Osmanlılara saldırmak için Karamanoğluyla da anlaşmışlardı.

Anadolu beylikleri içerisinde en güçlüsü olan, Karamanoğlu Alaüddin Bey’i Konya’da yenen Sultan Murad, Şahin Paşa komutasındaki bir kuvveti Bosna topraklarına akına gönderdi. Topliça Nehri kenarında bulunan Ploşnik diye anılan yerde, Sırp ve Bosna krallıklarının oluşturduğu askeri kuvvetle karşılaşan Şahin Paşa, bu ortak kuvvetle savaşa tutuştu (1387). Kısa zamanda bozguna uğratılan Osmanlı kuvvetleri, önemli kayıplar vererek geri çekildiler.

Bu yenilgi Hırvat, Leh, Macar ve bütün Balkan kral ve prenslerinin Osmanlılar aleyhine birleşmesini sağladı.