Ans/r/ RAMAZANOĞULLARI

RAMAZANOĞULLARI

Adana bölgesinde kurulan bir Türkmen beyliğinin adı.

Oğuzların Yüregir boyu beylerinden Ramazan Bey tarafından kuruldu. Ramazan Bey, 1383 yılına kadar Elbistan’ı, sonra orayı Dulkadiroğullarına bırakarak Adana’yı, beyliğin merkezi yaptı. Ramazan Bey’den sonra beyliğin başına oğlu İbrahim Bey geçti. İbrahim Bey, Memluklerin elinde bulunan Sis’i almak için Dulkadiroğlu Halil Bey’le birleşti (1376). Memluklerle yaptıkları savaşı kaybettiler. İkinci bir savaşta ise Sis’i ele geçirdiler. İbrahim Bey’in ölümünden sonra kardeşi Ahmed Bey beyliğin başına geçti.

Ramazanoğulları, Ayaş ve Tarsus’u aldı (1415). Bu beylik, hudutlarını, Adana vilayeti ile İçel vilayetinin doğu kısmı ve Maraş’ın kuzey kısmına kadar genişletti. Fakat Maraş çevresi bir süre sonra Dulkadiroğullarının eline geçti.

Ahmed Bey’in ölümü üzerine yerini, oğlu İbrahim Bey aldı. Bir süre sonra İbrahim Bey, Memluk sultanı Melikül Müeyyed tarafından beylikten indirildi. Yerine kardeşi Hamza Bey getirildi (1418).

1427 yılından sonra Çukurova bölgesi, Memluk valileri tarafından yönetilmeye başlandı. O sırada Ramazanoğulları Beyliği, eski önemini kaybetti. Bundan sonra beyliğin başına geçen Uyluk ve Dündar beyler, Memluklere sadık kaldılar. Savaşlarda onlara yardım ettiler.

Adana’nın Osmanlılar tarafından alınması sırasında Ramazanoğullarından Ömer Bey esir edildi (1485). Suriye ve Mısır’ın Osmanlıların eline geçmesinden sonra da, Ramazanoğulları Beyliği Osmanlılara bağlandı.

Ramazanoğulları beyliği ailesinden olan Piri Bey, Osmanlı Devleti’nin çeşitli hizmetlerinde bulundu. Son zamanlarında Şam beylerbeyiliğine getirildi. Piri Bey, bu görevde iken vefat etti (1569). Aynı aileden olan İbrahim Bey de Sis sancakbeyliğine getirildi. Kubad Bey ise Karaman, İçel ve Trabzon sancakbeyliği gibi görevlerden sonra Basra beylerbeyiliğine atandı. Kubad Bey 1554 yılında öldü.