Ans/r/ REVAL MÜLAKATI

REVAL MÜLAKATI (1908)

İngiltere kralı VII. Edward ile Rus çarı II. Nikola arasında Reval’de yapılan görüşme.

Makedonya, Bulgaristan’ın muhtariyetini kazanmasıyla bir anarşi bölgesi olmuştu. Bulgar subaylarından meydana komiteler bağımsızlık için çalışmaya başlamışlardı ve bunu izleyen Sırp, Yunan ve Rum çetecileri de aynı faaliyete başlamışlardı. Osmanlı hükumetinin ciddi tedbir alamaması yüzünden komiteler çalışmalarını gün geçtikçe geliştirerek yaygınlaştırmayı başardılar.

Rus ve Avusturya- Macaristan devletleri, Makedonya’ya "Adli murakabe" konmasını teklif ettiler. Durumun önemini kavrayan Osmanlı hükumeti Makedonya’nın "ıslahat-ı adliyesi", hakkında bir layiha düzenleyerek ilgili devletlere gönderdi. Bu arada Makedonya’da "Adli murakebe" gerçekleştirilmiş ve uluslararası bir teşkilat Makedonya bölgesinde çalışmaya başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlı hükumeti, Makedonya’da genel müfettişlik kurdu. Durumun bu derece nazikleşmesi büyük devletleri harekete geçirdi. Bunun için İngiltere kralı VII. Edward, Rus çarı II. Nikola’yla Reval’de buluştular (9 Haziran 1908).

Zirvede ele aldıkları birçok konuyla beraber -ki bunlardan birisi Boğazlar meselesidir- görüşmeler sonunda yayınladıkları bildiride sadece Makedonya’da ıslahat yapılmasının zorunluluğuna temas ettiler. Bu bildiriyi Rusya ve İngiltere’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşmaya karar vermeleri, biçiminde yorumlayan İttihad ve Teraki liderleri; Kanun-ı Esasi’nin yeniden yürürlük kazanmasıyla sonuçlanacak hareketi başlattılar.