Ans/r/ RİDANİYE MEYDAN SAVAŞI

RİDANİYE MEYDAN SAVAŞI (1517)

Osmanlı Devleti’yle Memluk İmparatorluğu arasında Ridaniye denilen yerde yapılan meydan savaşı.

Sultan Yavuz Selim komutasındaki Osmanlı ordusu, Memlukları Gazze’de yendikten sonra Sina Çölü’nü aşarak Kahire önlerine geldi. Sultan Tumanbay komutasındaki Memluk ordusu, Osmanlıları Adiliye’de bekliyordu. Burası aşılamadan Kahire’ye girilemezdi.

Sultan Yavuz Selim Mukattan Dağı’nı dolaşıp, Memluklerin arkasına geçerek onları Tumanbay siperlerinden çıkmaya mecbur etti.

Osmanlı ordusunun merkezinde Yavuz bulunuyordu. Etrafında yeniçeri ve azap birlikleri yer almıştı. Sağ cenaha veziriazam Sinan Paşa kumanda ediyordu.

Sultan Tumanbay’ın kumanda ettiği Memluk süvarisi, Yavuz’u öldürüp işi kökünden halletmek için, Osmanlı merkez kanadına saldırdı (22 Aralık 1517). Sağ kanadın başındaki veziriazam Sinan Paşa şehit oldu. Zorlu bir meydan savaşı sonunda Memlukler, 25.000 ölü verdiler. Bir kısmı esir düştü. Geriye kalanlarsa kaçtılar.

Sultan Tumanbay’ın çadırı ve hazinesi Osmanlıların eline düştü. II. vezir Yunus Paşa, Sinan Paşa’nın yerine sadarete getirildi.

24 Ocak 1518’de Osmanlılar, Kahire’ye girdi. Bu tarihte Kahire, dünyanın en büyük ve zengin şehirlerinden biri idi. Asıl Memluk hazinesi ve Emanat-ı Mukaddese’nin bir kısmı, Osmanlıların eline geçti. Sultan Yavuz Selim, bunları İstanbul’a taşıttırdı. Bu kafilede, Yavuz’un halifelik makamındaki selefi III. Mütevekkil de bulunuyordu.