Ans/r/ RİKAB-I HÜMAYUN

RİKAB-I HÜMAYUN

Padişahların bir yere gittiklerinde maiyetinde bulunanlar için kullanılan bir deyimdir.

Maiyyette gidip aynı zamanda Padişahın korunması ile de görevli olanlara "Rikab ağaları" , "Rikab-ı hümayun ağaları" da denilirdi.