Ans/r/ RİYALE

RİYALE

Amiral için kullanılan bir deyimdir.

"Patrona"dan sonra gelir ve gemisine "Riyale-i Hümayun" denilirdi. Riyale, forsunu gemisinin baştan üçüncü direğine (mizana) takardı.