Ans/r/ RODOS

RODOS

Ege Denizi’nin güneydoğusunda bir adanın ve bu adanın merkezi olan şehrin adı.

Batı kıyıları ve Ege Denizi, doğu kıyıları Akdeniz’dir. Sultan II. Mehmed (Fatih), 1455, 1467 ve 1479’da üç defa Rodos’a donanma gönderdiyse de, adayı ele geçiremedi. Sultan Yavuz Selim, Rodos meselesini ele alamadan öldü. Ancak Sultan Kanuni Süleyman’ın Rodos seferleriyle Rodos ve Oniki Ada Osmanlıların eline geçti. Böylece Rodos, kaptan-ı derya eyaletinde bir sancakbeyliği oldu. Tanzimat’tan sonra da Rodos ve Oniki Ada, Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayetinin 4 sancağından birini teşkil etti ve ekseriya vilayet merkezi oldu.

Osmanlı- İtalya savaşında 17 Mayıs 1912’de İtalyan donanmasınca işgal edildi. Bu suretle Ada’da 390 yıllık Osmanlı hakimiyeti sona erdi. Savaşa son veren Ouchy Antlaşması Rodos ve Oniki Ada’yı Osmanlı Devleti’ne geri veriyordu. Fakat İtalyanlar boşaltıp Osmanlılara iade etmek üzereyken Balkan Savaşı çıktı. Durumdan faydalanan İtalya teslimi geciktirdi.

Bir süre sonra meydana gelen I. Dünya Savaşı’nda (1914- 1918) İtalya, Osmanlı Devleti’nin dahil olduğu blokun karşısında yer aldı. Savaştan yenik çıkan Osmanlı Devleti Lozan Antlaşması’yla Rodos ve Oniki Ada’yı kesin şekilde İtalya’ya bıraktı.