Ans/s/ SAKIZ ADASI

SAKIZ ADASI

Ege Denizi’nde, Çeşme açıklarında bir ada.

Yıldırım Bayezid, Anadolu beyliklerini Osmanlı topraklarına katınca Sakız Adası’na da asker çıkarttı. Buradaki Cenevizlileri haraca bağladı.

Çelebi Mehmed ve II. Murad zamanında adanın vergisi 4.000, Sultan Fatih Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra da 6.000 dukaya çıkarıldı. 1566’ya kadar bu durum devam etti. Sakız Adası 1645’ten itibaren Girit seferine gönderilen donanmanın uğrak yeri oldu. 1694 Eylülünde Venedikliler tarafından işgal edildi. II. Ahmed adanın geri alınması için Kaptan-ı derya Yusuf Paşa’yı azlederek yerine Amcazade Hüseyin Paşa’yı getirdi. Osmanlı donanması 1695 yılının Şubat ayında iki deniz savaşını kazanarak adayı ele geçirdi. Amcazade Hüseyin Paşa adanın muhafızlığına getirildi. 1822’de Yunanistan ayaklanmasında Yunanlılar, yerli Rumları isyana teşvik ettiler. Mart 1822’de Sisamlı milisler adaya çıkarak kaleye kapanan Osmanlıları kuşattı. Nisan ayında Kaptan-ı derya Nasuhzade Ali Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması Sisamlıları adadan kovdu. Ayaklanmaya katılan Rumlar şiddetle cezalandırıldı. Ada Balkan Savaşı sırasında Yunanlıların eline geçerek Osmanlı hakimiyetinden ayrıldı (1913).