Ans/s/ SANCAK

SANCAK

Osmanlı Devleti’nin idari taksimatında, bir mülki birime verilen ad.

İmparatorlukta, birkaç kaza, bir sancak ve birkaç sancak da bir eyalet oluşturuyordu. "Liva” veya “Mutasarrıflık" da denilen sancağın başındaki görevliye "sancakbeyi" adı veriliyordu. Salahiyetleri hem askeri, hem mülki idi. Tanzimat’tan sonra Sancak’ın başına, yalnız mülki salahiyetleri olan ve "mutasarrıf" denilen idareciler getirildi.

"Sancakbeyi", XIX. yüzyıldan önce Osmanlılarda bir askeri rütbe idi. Bu rütbe ile görev yapanın mülki salahiyetleri de tamdı; adalet ve maliye işlerine karışmazlardı.