Ans/s/ SARUHANOĞULLARI

SARUHANOĞULLARI

Önce Selçukluların uç beyliği olarak, 1308-1335 yılları arasında İlhanlılara tabi bulunmuş, sonra bağımsız olmuş bir beyliktir.

Merkezi Manisa idi. Ankara muharebesinden sonra da 8 yıl Osmanlılara tabi olarak yaşamışlardır. Osmanlılar, "Saruhan Tahtı" denen Manisa sancakbeyliğine ekseriya veliaht şehzadeleri yollamışlardır. Kuzeyinde Karasioğulları, güneyinde Aydınoğulları vardı. Doğusundaki Germiyanoğulları, ilk zamanlarda Saruhanlılara bağlı idiler. Esasen Saruhan beylerinin ataları evvelce Germiyanoğulları hizmetinde bulunuyorlardı.

Aydın ve Saruhan beyleri, Germiyanoğullarının en batıya Ege kıyılarına gönderdikleri kumandanları olup, fethettikleri bölgede kılıç hakkı olarak kalıp devlet kurmuşlardır. Bu beylik bilhassa deniz gücüne dayanıyor, müttefikan hareket ediyorlardı. Cenevzililer, Rodos Saint Jean Şövalyeleri ve Bizans’a karşı Aydınoğulları ile birlikte hareket ediyorlardı. 1313’te Manisa şehrini alan Saruhan Bey’in ailesi de Osmanoğulları gibi Cengiz’in saldırıları sonucunda Anadolu’ya gelmişlerdi. 1410’da beylik tamamen Osmanlılara geçti. Son beyin kardeşi Orhan Bey, 1403ten sonra ölmüştür.

Saruhanoğulları içinde beyliği için en çok yararlılıklar gösteren Saruhan Bey’in oğlu Gazi Süleyman Bey’dir. Gazi Süleyman Aydınoğlu Umur Bey ile birlikte Mora, Yunan ve Makedonya seferlerine çıkmış, Makedonya’da şehit düşmüştür. Haberi alıp kederinden ölen babası Saruhan Bey’in yerini küçük oğlu İlyas Bey almıştır. Saruhan Bey’in diğer oğulları Devlet-Han, Atmaz-Han, Orhan, Timur-Han, Gördes beyi Yusuf, Kayacık beyi İdris Beyler, Devlet-Han Bey’in oğlu da Demirci beyi Yakup-Han Bey’dir.

Saruhan Beyliği 98 yıl sürmüştür (1300-1410).

Saruhan Beyleri:

1-Saruhan Bey (1300-1345)

2-Fahreddin İlyas Bey (1345-1374)

3-Muzafereddin İshak Çelebi (1374-1388)

4-Hızır-Şah Bey (1388-1330-1402-1410)