Ans/ s/ SEFARETNAME

SEFARETNAME

Osmanlı İmparatorluğu’nda, yabancı ülkelere gönderilen elçilerin, gittikleri ülkelerde gördükleri, yaptıklarını anlatan eser.

Özellikle Osmanlılar, III. Selim dönemine kadar, yabancı ülkelerde daimi elçilikleri olmadığından, padişahların tahta çıkışlarını bildirmek, antlaşma yapmak gibi görevlerin yerine getirilmesi için gönderilen elçiler, dönünce, durumu bir sefaretname ile padişaha sunarlardı.