Ans/s/ SEGEDİN ANTLAŞMASI

SEGEDİN ANTLAŞMASI

Osmanlı Devleti ile Macaristan Krallığı arasında imzalanan antlaşma.

Osmanlıların direnişi ve kış mevsiminin Balkanlar’daki büyük şiddeti karşısında, beş ay süren uzun sefere son verip çekilmek zorunda kalan Macar kralı Ladislas, Avrupa’dan beklediği kuvvetlerin gelmemesi üzerine II. Murad’ın teklif ettiği barışı imzalamak zorunda kalmıştır. Bu antlaşma Osmanlılar için çok ağırdı. On sene süre için imzalanan antlaşmanın koşulları arasında Osmanlıların idaresinde bulunan Semendire ve diğer şehirler Sırbistan’a devredilmiş, Brankoviç’in Sırp krallığı onaylanmış ve rehine tutulan iki oğlu kendisine gönderilmiş, Eflak üzerinde Macaristan’ın hakimiyeti kabul edilmiş ve II. Murad’ın damadı Mahmud Çelebi için Macaristan’a 70.000 duka altını fidye verilmişti. Bu antlaşmaya bağlı kalacaklarına II. Murad Kuran, Ladislas da İncil üzerine el basarak yemin etmişlerdi.