Ans/s/ SENED-İ İTTİFAK

SENED-İ İTTİFAK (29 EYLÜL 1808)

II. Mahmud devrinde ayan ile yapılan sözleşme.

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa, devletin içine düştüğü durumu düzeltmek ve birtakım meselelerini görüşmek üzere, devletin ileri gelenlerini toplantıya çağırdı. Anadolu ve Rumeli ayanları, Çağlayan Köşkü’nde bir araya geldiler ve padişah tarafından kabul edildiler. Alemdar Mustafa Paşa’nın konuşmasıyla açılan toplantıda başlıca şu kararlar alındı:

1-Padişahın emirleri her yerde ve her şartta geçerli olacak;

2-Devlet vergileri düzenli olarak toplanacak; Bu konu noksansız yerine getirilecek;

3-Devlet adına asker alınacak; Asker alınma işlemine karşı çıkanlar ayanlar tarafından cezalandırılacak.

Bu kararlar imzalandı ve Sened-i İttifak adı ile tarihe geçti. II. Mahmud hükümranlık haklarını sınırlayan bu ittifakı istemeyerek onayladı; sözleşmeyi onaylayan bir hatt-ı hümayun da imzalandı. Bu ittifak bir bakıma ayanın hükumet içindeki nüfuzunu kabul etmek demektir.