Ans/s/ SERAV ANTLAŞMASI

SERAV ANTLAŞMASI (26 EYLÜL 1618)

İran savaşları sonunda (1577-1618) imzalanan antlaşma.

Bu savaşların sonucu Öküz Mehmed Paşa sadaretten azledilmiş ve yerine Halil Paşa serdar-ı ekrem tayin edilmiştir (1617). Halil Paşa Kırım Hanı Canbey Giray’la beraber Tebriz’e gelmiş, Şah Abbas da Erdebil’e çekilmişti. Kırım Hanı’nın kuvvetleri Serav Ovası’nda yenilmişlerse de Halil Paşa, kısa sürede yenilginin etkilerini silmiş ve Erdebil’e doğru hareket etmiştir. Ancak Şah Abbas bu sırada barış için Osmanlılara müracaat etmiş ve tarihe Serav Antlaşması olarak geçen barış imzalanmıştır. Bu antlaşma Nasuh Paşa Antlaşması’nın aynı olup yalnız Osmanlılara her yıl verilmesi gereken iki yüz yük ipek, yüz yük kumaş ve sair eşyalara indirilmişti. Bunun üzerine İstanbul’a gelen İran elçisi ile barış Nasuh Paşa Antlaşması esasları ile kabul edilmiş, Bağdad ve Ahıska dolaylarında sınır değişiklikleri yapılmıştır (1619).