Ans/s/ SİNOP BASKINI

SİNOP BASKINI (30 KASIM 1853)

 Yedi fregat, üç korvet ve iki buharla işleyen vapurdan kurulu bir Osmanlı filosu, Batum’daki Osmanlı kuvvetlerine erzak ve mühimmat götürmek üzere Karadeniz’e açılmış fırtınanın başlaması üzerine Osman Paşa, donanmanın Sinop’a sığınması emrini vermişti. 7 Kasım günü Visamiral Nahimoff’un komutasındaki sekiz saf savaş gemisiyle iki fregat ve iki buharlı gemiden oluşan bir Rus filosu Sinop açıklarında görüldü. Ruslar, Osmanlı filosunun savaşı kabul etmeyerek teslim olacaklarını sandılar. Osman Paşa, kuvvetlerinin azlığına rağmen savaşı kabul etti. Birkaç saat içinde Osmanlı filosu yok edildi.

Limanı korumakla görevlendirilmiş olan bataryaların biri hariç hepsi tahrip edildi. Ruslar Sinop şehrini ateşe verdikleri gibi, kurtulmak için yüzen er ve subaylar üzerine yağlı paçavralar atarak yaktılar.

Sinop felaketi İstanbul’da büyük telaş ve heyecan uyandırdı. Hükumet olaydan kimseyi sorumlu tutmadı ve savaş sırasında kaçan kaptanlar tekrar göreve alındılar. Sinop felaketinden önemli siyasi sonuçlar doğdu. İngiliz elçisi Stratford Redcliff olayı öğrendiği zaman, "Tanrı’ya şükürler olsun savaş

başlıyor" demiştir. Elçi, İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya savaş ilan etmek için sebep aradıklarını biliyordu. Artık İstanbul ve Boğazlar, Rus tehdidi altında bulunuyordu.

Osmanlı-Rus anlaşmazlığı bir Avrupa problemi haline getirildi ve İngiltere ile Fransa Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı çözmek için aracı olmak istediler. Çar Nikola bu teklifi reddetti. Bu red cevabı 12 Mart 1854’te İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya savaş ilan etmesine sebep oldu.