Ans/s-ş/ ŞEYH BEDREDDİN MAHMUD (SAMUNALI)

ŞEYH BEDREDDİN MAHMUD (SAMUNALI) (1359-1420)

Mutasavvıf.

Samuna’da doğdu. Samuna kadısı İsrail’in oğludur. İlk öğrenimini Samuna’da yaptıktan sonra Konya ve Kahire’de mantık, felsefe ve ilahiyat öğrendi. Mısır hükümdarı Berkuk’un oğlu Ferah’a ders verdi. Daha sonra Edirne’ye dönerek Musa Çelebi’nin kazaskeri oldu. Çelebi Mehmed’in saltanatında İznik’e sürüldü. Burada halka kendi fikirlerini aşılamaya başladı. Aydın ve Karaburun’da taraftar kazandı. Müridleri toplayarak bir devlet kuracağını, din farkını ortadan kaldıracağını, devletinin topraklarını paylaştıracağını söylüyordu. Çelebi Mehmed tarafından üzerine kuvvet gönderildi. Müritlerinden Börklüce Mustafa Karaburun’da, Torlak Kemal Manisa’da yenilgiye uğratıldı. Bedreddin de yakalanarak Serez’e gtirildi. Padişahın karşısında yargılandı ve Serez çarşısında asıldı.

Şeyh Bedreddin’e göre "Tanrı’nın özüyle yaratılan birdir. Aralarında varlık ve oluş bakımından bir ayrılık yoktur. Evren yaratılmamıştır, yok da olmayacaktır. Ölümden sonra dirilme olmadığı gibi dünyanın dışında bir alem de yoktur. Dünyada mutlu olan Cennet’te, mutsuz olan Cehennem’de yaşıyordur. Kuran’da geçen bütün kavramlar insanlara birer örnektir, gerçek olan insanlığın doğru yolu bulmasıdır. Bütün dünya malları insanların ortak kullanımları içindir".

Şeyh Bedreddin’in Camiü’l-Fusuleyn, Letifü’l- İşarat, Teshil, Şerh-i Füsusü’l-Hikem, Meserretü’l-Kulub, Nurü’l-Kulûb, Ukudü’l-Cevahir, Çerağü’l- Fütuh ve Varidat isimli eserleri vardır.