Ans/t/ TİMUR

TİMUR (1336-1405)

Timur İmparatorluğu’nun kurucusu.

Semerkant’ın güneyinde bulunan Yeşilşehir (Keş) kasabasında doğdu. Babası Türk Barlas kabilesinin reisi Turgay, annesi Tekin Hatun’dur. Baba tarafından soyu Cengiz Han’a ulaşan Timur sert ve kavgacı bir yapıya sahipti. Ata binmeyi, ok atmayı, avlanmayı severdi. Gençliğinde kavga sırasında ayağı sakatlandığı için Aksak Timur diye tanınmıştı.

Bu sırada Osmanlı Devleti tarafından toprakları alınmış olan Karakoyunlu beyi Kara Yusuf Bey, Timur’a sığınmış ve kendisini Osmanlılara karşı kışkırtmıştı. Osmanlı padişahı I. Bayezid (Yıldırım)’a haber yollayarak Kara Yusuf Bey’in topraklarının kendisine verilmesini ve Osmanlı Devleti’nin de kendi imparatorluğuna katılmasını istedi. Bu isteği Yıldırım tarafından reddedilince Anadolu üzerine yürüyen Timur Erzincan’ı aldı ve Sivas’ı da ele geçirerek yakıp yıktı. Sonra Suriye’ye saldırarak Şam ve Halep şehirlerini aldı (1401). Yine Irak’a geçerek o sırada Celayirlilerin eline geçmiş olan Bağdat’ı aldı.

Öte yandan Timur Suriye’de iken Yıldırım Bayezid Sivas’ı geri almıştı. Bağdat’tan Tebriz’e geçen Timur, ordusunu yeni baştan düzenledikten sonra 1402 yılının ilkbaharında Osmanlı İmparatorluğu’na saldırdı. Doğu Anadolu’yu istila ettikten sonra Ankara’ya doğru ilerledi. Yıldırım Bayezid de ordusunun başında Timur ile karşılaşmak üzere Ankara’ya doğru harekete geçmişti. İki ordu Ankara yakınlarında Çubuk Ovası’nda karşılaştı, 20 Temmuz 1402’de yapılan ye dünyanın sayılı büyük savaşlarından biri olarak kabul edilen Ankara Meydan Savaşı’nda Osmanlı ordusu yenilgiye uğradı. Yıldırım Bayezid de Timur’a esir düştü.

Bu zafer üzerine Bizans İmparatorluğu’nu da vergiye bağlayan Timur, Anadolu’daki Osmanlı topraklarını eski beylerine geri verdikten sonra Semerkant’a döndü. Orada bir süre dinlendikten sonra 200.000 kişilik bir orduyla Çin’in üzerine yürüdü. Fakat 10 Mart 1405’de Otrar’da öldü.