Ans/t/ TOPHANE KONFERANSI

TOPHANE KONFERANSI

Makedonya meselesinin bir devamı olarak 1897’de Yunanlılar önce çete hareketleri başlatmışlar sonra da ordularını harekete geçirerek Doğu Rumeli’yi istilaya başlamışlardı. Yıldız Sarayı’nda yapılan uzun tartışmalardan sonra Yunanistan’a savaş açılmış ve Ethem Paşa başkumandan olarak görevlendirilmiştir. Dömeke Savaşı diye bilinen bu savaşta Yunan orduları yenilerek çekilmek zorunda kalmıştı. Yunanistan adeti olduğu gibi yine büyük Avrupa devletlerini aracılığa çağırmış, bunların tazyikiyle İstanbul’da Tophane Kasrı’nda bir sulh konferansı yapılmıştır. İstanbul Konferansı olarak da bilinen bu konferans 3 Haziran 1897- 18 Eylül 1897 arasında yapılmış ve şu esaslara varılmıştır:

1.Osmanlı ordusunun almış olduğu Teselya bölgesi Yunanlılara bırakılacak, buna karşılık sınır Osmanlılar lehine düzeltilecektir.

2.Yunanistan Osmanlı Devleti’ne 4 milyon tazminat ödeyecektir.

3.Sınır boyunda kargaşalıklar engellenecektir.

4.Osmanlı tebaasının uğradığı zararlar için de Yunanistan ayrıca 100.000 Osmanlı altını ödeyecektir.

4.Yunanistan’ın yararlandığı kapitülasyonların sınırı daraltılacaktır.

Görüldüğü gibi savaşı kazanan Osmanlı Devleti olduğu halde, parsayı toplayan Yunanistan olmuştur. Avrupa’nın yardımıyla her zaman da böyle olmuştur.