ans/u/ ULUM

ULUM

Ali Suavi’nin Paris’te yayınladığı dergi.

Devrim yönetimine karşı çıkıp, kurduğu Muhbir Gazetesi’yle düşüncelerini yaymaya çalışan Ali Suavi (1839-1878) bu yazılarından dolayı Kastamonu’ya sürülmüştü. Sonunda, Yeni Osmanlıları koruyan Mustafa Fazıl Paşa’nın yardımıyla Paris’e kaçmayı başaran Ali Suavi (1867), oradan da Londra’ya geçerek Muhbir’i yeniden çıkarmaya başlamıştı. Bu arada yeni Osmanlılar Muhbir’i kendi yayın organları haline getirmek istiyorlardı. Ancak daha ilk sayıda Ali Suavi’nin bağımsız hareket etmek istemesi, Yeni Osmanlılarla (Ziya Paşa, Namık Kemal) arasının açılmasına sebep oldu. Bunun üzerine Ali Suavi Muhbir’in yayınına son vererek Paris’e geçti (1869) ve orada Ulum dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergi vasıtasıyla Yeni Osmanlılara ve meşrutiyet rejimine çatıyordu. Bu arada Ali Suavi’nin Ulum’un bir eki olarak verdiği Kamusu’l-Ulum ve’l-Maarif adlı eser Türkçe’deki ilk ansiklopedi sayılmıştır.