Ans/v/ VALİDE SULTAN

VALİDE SULTAN

Padişahların anneleri hakkında kullanılan bir tabirdir.

Eskiden padişah annelerine Mehd-i Ulya adı verilirdi. Rivayete göre ilk defa III. Murad’ın annesine "Valide Sultan" denilmiş ve bu tarihten sonra yaygınlaşmıştır. Padişahların ölümleri veya tahttan indirilmeleri halinde kadınları ile anneleri ve kızları Topkapı Sarayı’ndan Eski Saray’a gönderilirlerdi. Tahta geçen hükümdarın annesi hayatta ise Valide Sultan adını alır ve Valide Alayı adı verilen bir törenle Eski Saray’dan Topkapı Sarayı’na nakledilirdi. Valide Alayı Tanzimat’tan sonra kaldırılmıştır.