Ans/v/ VARNA MEYDAN SAVAŞI

VARNA MEYDAN SAVAŞI (1444)

Osmanlıların Haçlılarla Varna’da yaptıkları savaş.

Osmanlılar, 1442 ve 1443’te Macarlar ve müttefikleriyle yaptıkları iki savaşta yenilmişlerdi. O sırada Anadolu’da Karamanlılar da harekete geçince, Osmanlılar Avrupa’da Macarlarla barış yapmak zorunda kaldılar. Sedegin’de yapılan antlaşmayı, şartları ağır olmakla birlikte II. Murad kabul etti ve bu yenilginin üzüntüsüyle tahtını 12 yaşındaki oğlu Mehmed’e (Fatih) bırakıp Manisa’ya çekildi.

II. Mehmed’in çocuk denecek yaşta olması ülkede karışıklıkların çıkmasına yol açtı. Öte yandan Bizans İmparatorluğu, Papalık, Venedik ve Macaristan- Lehistan Kralı Osmanlılara karşı bir Haçlı seferi düzenleyerek onları Avrupa’dan çıkartmayı tasarladılar. Bu şartlar altında telaşlanan Edirne halkının bir kısmı Anadolu’ya göç etti. 18 Eylülde Macar-Eflak ordusu Tuna’yı aşarak Kuzey Bulgaristan üzerinden Varna civarına kadar sokuldu. Edirne, savunma hazırlığı yaparken, II. Murad’a ordunun başına dönmesi için haber gönderildi. Padişah ısrar üzerine Edirne’ye geldi ve ordunun başına geçerek düşmanla Varna’da karşılaştı (10 Aralık 1444). Savaşı kazanacağından emin olan Kral Ladislas’ın ağır süvari kuvvetleri Osmanlı hatlarını bozarak padişahın karargahına yaklaştı. Bundan sonra karşı saldırıya geçen yeniçeriler, savaş meydanında kralı görünce üzerine atıldılar, yanındakileri kılıçtan geçirerek çevresini sardılar, bir balta ile önce atının ayaklarını, sonra da kendisinin başını kestiler. Padişah, düşman askerlerinin moralini bozmak için krallarının başını bir mızrağın ucuna taktırarak teşhir etti. Osmanlı ordusu ikinci bir saldırıyla düşman ordusunun hemen hemen hepsini kılıçtan geçirdi. Savaş Osmanlı galibiyetiyle sonuçlandı.