Ans/ z/ ZENTA SAVAŞI

ZENTA SAVAŞI

Osmanlılarla Avusturya arasında yapılan meydan savaşı (11 Eylül 1697).

II. Ahmed’den sonra padişah olan II. Mustafa, 1683 Viyana bozgunundan başarısızlığı ortadan kaldırmak için Avusturya üzerine seferler düzenledi. Bu seferlerin ikisinde Lipova (Lippa) ve Lugas, Avusturyalılardan geri alındı. 27 Ağustos 1696’da Avusturyalılara karşı Ulaş Zaferi kazanıldı. II. Mustafa Avusturyalılara karşı hazırlandığı üçüncü seferi için 17 Haziran 1697’de Edirne’den Belgrad’a hareket etti.

Osmanlı ordusu Zenta üzerinden geçerek Tisza (Tisa) ırmağını aşıp Erdel’e saldırmak istiyordu. Casusları aracılığıyla Osmanlıların hareket tasarısını

öğrenen Prens Eugene Osmanlı ordusuna, Tisza üzerinden geçerken aniden baskın yaptı. Askerin geçişi sırasında karakol görevini yapan Boşnak Cafer Paşa esir düştü. Orduya hakim olmak isteyen Elmas Mehmed Paşa da askerleri tarafından öldürüldü. Tisza ırmağının karşı tarafında kalan ordunun büyük bir bölümü savaşa katılamadı. Bu savaşta Osmanlı ordusu yirmi binden fazla kayıp verdi.