ans/z/ ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI

ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI (4 AĞUSTOS 1790)

Osmanlılar ile Avusturya arasında imzalanan antlaşma.

Avusturya ile Osmanlılar arasında yapılacak olan barış anlaşmasında Prusya elçisinden başka Prusya’nın müttefiki olan İngiltere ve Felemenk delegeleri de bulunacaklardı. Avusturyalılar antlaşma yerinin Bükreş olmasını istiyorlardı. Ancak, müzakere yeri Ziştovi kasabası olarak kararlaştırıldı.

Ziştovi barış görüşmeleri Aralık 1790’da başladı. Uzun çekişmelerle devam eden müzakereler kesilerek Avusturya delegeleri Bükreş’e gittiler. Fakat bu sırada Fransa İhtilali’nin başlaması üzerine delegeler tekrar Ziştovi’ye döndüler ve imparatordan aldıkları barış hakkındaki kesin emir gereğince anlaşma kesin bir sonuca vardı.

Ziştovi antlaşması on dört madde halinde olup elli yıl süreli yapılmıştır (4 Ağustos 1791). Bu antlaşma gereğince (Şubat 1788)’de savaş ilanından önceki hudut muhafaza ediliyor; yani Avusturyalıların işgali altındaki Belgrad ile diğer yerleri aldıkları zamandaki durumlarıyla geri veriyorlar. Yalnız, Tuna Nehri’nin sol sahilinde bulunan Banat kısmındaki Ursova ile Bosna vilayetinde Onna tarafındaki arazi, Avusturyalılar lehine bir miktar hudut düzenlemesi yapılıyordu.

Antlaşma gereğince Hotin Kalesi, Ruslarla yapılacak antlaşmaya kadar Avusturyalılarda kalacak, antlaşma yapıldıktan sonra da Osmanlılara verilecekti. Ziştovi Antlaşması’nın yapılmasından sonra Osmanlı hükumeti tarafından padişahın mutemedi olan Ebu Bekir Ratip Efendi, büyükelçi sıfatıyla Viyana’ya gönderilmiştir.