Ans/ R HARFİ SIRALAMASI

OSMANLI TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ 

R HARFİ BAŞLIKLARI

                                                           Hazırlayan: AYŞE TULUN – NİHAL YAZAN

 

RAMAZANOĞULLARI
REAYA
REİSÜLKÜTTAB
REVAL MÜLAKATI 
REVAN SEFERİ
RİDANİYE MEYDAN SAVAŞI
RİKAB-I HÜMAYUN
RİYALE
RODOS
RUMELİ
RUMELİ BEYLERBEYLİĞİ
RUMELİ HİSARI
RUSÇUK YARANI
RUZNAMECİ VEYA RUZNAMÇECİ
RÜŞDİ PAŞA, MEHMED (MÜTERCİM)
RÜUS