Ans/ h/ HACI İLBEY

HACI İLBEY (1352-1364)

Osmanlı serhad beylerinden.

Şeyh Bedreddin Menakıbnamesi’ne göre, Gazi Fazıl’ın ve Gazi İsrail’in akrabasıdır. Karasi Bey’i Tursun Bey’in veziriyken, Osmanlı Beyliği’yle birleşen, Karasi ülkesine vali olan Süleyman Paşa ve Karasi ileri gelenleri onu Rumeli’yi alması için zorladılar. Bunun için kurulan üç serhattan birincisi Hayrabolu yönünde ve Süleyman Paşa’nın komutasında; ikincisi güneyde Gelibolu Kalesi’ne karşı ve Yakup Ece ve Gazi Fazıl komutasında; üçüncüsü ise Kongrı dağı (bugünkü Koru dağ) yönünde ve Hacı İlbey komutasındaydı.

Hacı İlbey buradan Dimetoka yönüne devamlı saldırılara girişti (1357). Süleyman Paşa ölümü ve şehzade Halil’in Foçalılar eline esir düşmesi üzerine Orhan Gazi Bizanslılarla barış yaptı. 1359’da şehzade Halil’in kurtarılmasından sonra Osmanlılar Trakya’da geniş bir harekete giriştiler. Hacı İlbey şehzade Murad kuvvetleri 1361’de Edirne’yi aldılar. 1364 yılında Sırpsındığı savaşında da büyük yararlıklar gösteren Hacı İlbey’in Lala Şahin Paşa tarafından zehirletilerek öldürüldüğü rivayet edilir (1364). Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa’yla arasındaki rekabet, sonraları Beylerbeyi ile uç Beyleri arasında sık sık görülen anlaşmazlıkların ilkidir.