Ans/h/ HACI İVAZ PAŞA

HACI İVAZ PAŞA (?-1429)

Osmanlı sadrazamı.

Ahi Beyazid bin İvaz’ın oğlu. Tımarlı sipahi olarak Amasya Beylerbeyliği’nde görev aldı. Çelebi Mehmed’in tahta geçmesi için çalıştı. Bursa’da subaşıyken, Karamanoğullarına karşı kaleyi başarıyla savunduğundan sadrazamlık makamına getirildi (1414). II.Murad Padişah olunca, Hacı İvaz Paşa’yı ikinci veziri yaptı. Veziriazam İbrahim Paşa’yla arası açılınca, padişaha suikast yapmak için üzerinde silah taşıdığı yolunda suçlandı. Üzeri aranınca silah ve zırh bulunduğundan; II Murad tarafından gözlerine mil çektirildi (1427). İki yıl sonra veba salgınından dolayı hastalandı ve 1429’da öldü.