Ans/ h/ HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI

HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI (1596)

Osmanlı ordularıyla Alman ordularının, Haçova denilen yerde yaptıkları meydan savaşı.

Sultan III. Mehmed Almanya üzerine çıktığı seferde Eğri Kalesi’ni ele geçirdi (12 Ekim). Eğri’yi geri almak için Arşidük Maximilian kumandasındaki Alman orduları 22 Ekimde karşılaştılar. Vezir Damad İbrahim Paşa, 4. vezir ve komutan Cafer Paşa’ya saldırı emrini verdi.

Bu saldırıya yanındaki, Rumeli Beylerbeyi Veli Paşa katılmadı. 10.000 askeriyle geri döndü. Akşama kadar 1000 Yeniçeri, 100 tımarlı sipahi ve 43 top kaybedildi. Dört gün sonra ordu, Tisa nehrinin Batı kıyısında Haçova denilen yerde mevzilendi. 26 Ekim günü Almanlar saldırıya geçti. Ordunun merkezine kadar giren Almanlar, padişahın geri çekilmesine ve otağına gitmesine sebep oldular. Dağılan ordu birlikleri karşısında geri çekilmeyi düşünen padişahı, Şeyhülislam Hoca Saadeddin Efendi engelledi. Ordu vaizi Şeyh Hızır Efendi 100 müridiyle ön saflara atıldı. Bu derviş-gaziler okudukları ayetlerle kaçanları durdurtup, tekrar ordunun toparlanmasını sağladılar. Padişah III. Mehmed’i de yanlarında gören askerler zafer sarhoşluğu yaşayan Alman birliklerini kısa zamanda dağıtarak, Arşidük’ün ordusunu yok ettiler.

Bu zaferle Viyana yolu Osmanlılara açılmış oldu.

Haçova Meydan Muharebesi Osmanlıların zaferle sonuçlanan son meydan muharebesidir.