Ans/ h/ HAFİYE TEŞKİLATI

HAFİYE TEŞKİLATI

Abdülhamid devrinde, belirli kimseler ve olaylar hakkında gizli bilgi toplamakla görevlendirilen kişilerin (hafiyelerin) çalışmalarını düzenleyen teşkilat.

Resmi Hafiye Teşkilatı, Zabtiye Nezareti’ne bağlıydı ve zaptiye nazırı tarafından idare edilirdi.

Hafiye teşkilatı, Yıldız merkez olmak üzere İstanbul ve çevresini içine alan 21 merkeze bölünmüştü: 1. Yıldız; 2. Beşiktaş (Çırağan, Fer’iye ve Dolmabahçe saraylarından Sarıyer’e kadar); 3.Babıali; 4.Askeri okular; 5.Beyoğlu; 6.İstanbul yakası ve Mevlevihaneler; 7.Üsküdar; 8.Çamlıca ve şehzade köşkleri; 9.Serasker kapısı; 10. Fatih; 11. Medreseler; 12. Şeyhülislam kapısı; 13. Adalar; 14. Liman dairesi; 15. Bakırköy ve Yeşilköy; 16. Şişli; 17.Tersane (Kasımpaşa); 18. Anadolu Hisarı, Kanlıca ve Çubuklu; 19. Tekke ve zaviyeler; 20. Kadıköy; 21. Beykoz.