Ans/h/ HAL’

HAL’

Padişahın tahtından indirilmesi anlamına gelen bir kelimedir.

Kuvveti elinde tutan askerler, idari, ilmi ve askeri yöneticilerin de isteği ve onayı ile çeşitli dönemlerde ayaklanarak padişahları hal’ etmişlerdir. Osmanlı padişahlarından III. Selim, Genç Osman, Sultan İbrahim, Sultan Abdülaziz, V. Murad ve Sultan II. Abdülhamid hal’ edilerek tahtlarından indirilmişlerdi.