Ans/h/ HALAYIK

HALAYIK

Cariye, hizmetçi gibi kelimelerin yerine kullanılır.

Türkçeleşmiş bir tabirdir. Genellikle hizmetçi, yani orta işlerini görenlerdir. Cariye gibi halayık da 1908 Temmuzundan sonra ortadan kalkmıştır.