Ans/h/ HALEPA MİSAKI VEYA HALEPA MUKAVELENAMESİ

HALEPA MİSAKI VEYA HALEPA MUKAVELENAMESİ

Osmanlı Devleti tarafından Girit isyanlarını önlemek amacıyla Girit’e tanınan idare sistemini belirleyen kurallar (25 Ekim 1878).

Gazi Ahmed Muhtar Paşa ile Hanya’da bulunan Batılı konsoloslarının denetimi altında isyancıların temsilcileriyle Halepa’da yapılan bu "misak" ile, 1868 tarihli Girit yönetmeliği geriletilmiştir. Bu misakın ana hükümleri aşağıdadır:

1-Genel vali 5 yıl süre ile atanacak, Müslüman ya da Hıristiyan olabilecek.

2-İl Genel Meclisi 80 üyeden oluşacak, bunun 49’u Hıristiyan, 31’i Müslüman olacak, İl Genel Meclisi yılda bir defa toplanarak mahalli ihtiyaçlar hakkında kararlar alacak.

3-Memurların seçimi tercihen ada halkı arasından yapılacak.

4-Resmi dil Rumca ve Türkçe olacak.

5-Vergi gelirlerinin çoğu adada kamu görevlileri için harcanacak.

6-Kağıt para tedavülden kaldırılacak, basına hürriyet tanınacaktır.