Ans/h/ HAREM AĞASI (HADIM AĞASI)

HAREM AĞASI (HADIM AĞASI)

Sarayların ve büyük konakların harem dairelerinde hizmet eden hadım köleler.

Bunlara "Hadım Ağası" veya "Tavası" adı da verilir. Genellikle Kızıldeniz kıyılarında ve Mısır’da simsarlar aracılığı ile elde edilen ve usta cerrahlarca hadım edilen bu siyahi veya beyaz insanlar, görgü terbiye ve nezaket kaideleri yönünden ciddi bir öğrenime tabi tutulurlardı. Saraya alınan harem ağalarından başarı gösterenler yükselirler ve önemli görevlere tayin edilirlerdi. Zamanla, Osmanlı Saraylarında büyük bir nüfuza sahip olan harem ağaları, bir ara sadrazam İbşir Mustafa Paşa tarafından saraylardan uzaklaştırılmak istenmişse de, bu girişim olumlu bir sonuç vermemiştir. 1715 yılında sadrazam Şehid Ali Paşa, Mısır valisine bir emir göndererek bu kuruluşa bir son verilmesini istemiş, ancak bir süre sonra şehid olması yüzünden bu girişim de sonuçsuz kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son bulmasından sora harem ağaları kendi hallerine bırakılmıştır.