Ans/h/ HAS AHIR

HAS AHIR

İstabl-ı amire denilen ve padişahların atlarına ait ahır anlamında kullanılan bir tabirdir.

Has ahırdaki saraya ait atlar ve bunların ihtiyaçları için gerekli olan malzemenin temini ile has ahır işlerinin idaresine de "Has ahır erkanı" adını alan görevliler bakarlardı.

XVI. yüzyıl ortalarında yüzyıllara göre değişen bu görevliler, şunlardır: Birinci mirahur, ikinci mirahur, has kethüdası, beygir kethüdası, has rahtvan, beygir rahtvan, kursidan, odabaşı.

XVI. yüzyıldan sonra bu kadro değişmiş, birinci ve ikinci mirahur, ahır kethüdası, ahır halifesi, arpa katibi, saraçlar katibi, arpa surnamçesi, ikinci ahır kethüdası, rahtvan-ı evvel, serada-i evvel, serada-i sani, saraçlar başhalifesi, ikinci rahtvan hazinedar padişahın arabacıbaşı gibi yeni görevliler eklenmiştir.

XVII. yüzyıldan sonra Havass-ı Hümayun koruları hasılatının rikabiye ve nevruziyye ismiyle Enderun-ı Hümayun hazinelerine teslimi sırasında istabl-ı amire zabit ve erkanına giydirilen hilatlardan dolayı memuriyetler: Mirahur-i evvel, mirahur-ı sani, arpa emini, ersilahtar-ı şehriyarı, mirahur ağa kethüdası, has ahır kethüdası, arpa emini sur-namçecisi, saraçlar katibi, saraçlar halifesi, has ahır kaşıkçısı, mirahur ağa katibi, ikinci ahır katibi, has ahır halifesi, raht hazinedarı, rahtvan-ı has, hamlaca, karakulak, telhir ağa olarak gösterilmiştir.