Ans/h/ HASAN PAŞA (TİRYAKİ)

HASAN PAŞA (TİRYAKİ) (?-1611)

Osmanlı sadrazamı.

Ailesi ve memleketi hakkında bilgi bulunmamakla beraber; Enderun’dan yetiştiği ve gençliğinde Kuyucu Murad Paşa’nın hizmetinde bulunduğu bilinmektedir.

III. Murad padişah olunca, Hasan Paşa’yı rikabdarı yaptı. Saraydan Zigetvar Beyi olarak çıktı. Kısa bir süre sonra Zigetvar Beylerbeyi oldu; 20 yıl sonra Osmanlı Devleti’ne hizmet etti.

1594’te önce Bosna sonra Kanije beylerbeyliğine, 1597’de tekrar Bosna Beylerbeyliği’ne tayin edildi. Avusturya ile yapılan bir savaşta yaralandı (1598). 1599’da Osmanlı-Avusturya sınırında ve Budin yolu üzerinde bulunan Kanije Kalesi muhafızlığına tayin edildi.

1600 yılında Avusturya Kralı II. Ferdinand’ın Kanije’yi kuşatması üzerine, başarılı bir savunma yaparak; Kanije kahramanı oldu. Kış şartlarından da faydalanarak, düşmana saldırdı. Kral Ferdinand’ın otağı, altın ve gümüş eşyalarını ele geçirdi. Kanije zaferinden sonra vezirlik rütbesi verildi.

1601 ‘de Bosna, 1602’de Budin, 1603 ‘te Rumeli Beylerbeyi tayin edildi. Kuyucu Murad Paşa’yla birlikte Celali isyanlarının bastırılmasında yararlıklar gösteren Hasan Paşa 1608’de tayin edildiği Budin Beylerbeyi iken öldü (1611).