Ans/h/ HASEKİ AĞASI

HASEKİ AĞASI

Osmanlılarda sarayda bir kısım erkekler için kullanılan bir deyimdir.

Bunlara sadece "Haseki" de denirdi. Kadınlar arasında da bu unvanı taşıyanlar bulunduğu için birbirine karışmasın diye erkeklere "Haseki Ağası" denilmiştir. Haseki ağalığı bostancıbaşıdan sonra gelen bir mevki idi.