Ans/h/ HAZİNEDAR BAŞI

HAZİNEDAR BAŞI

Saraydaki Enderun ağalarının ileri gelenlerinden birine verilen addı.

Hazinedarbaşı görevi kapı ağalığı, kilercibaşılık ve saray ağalığı ile birlikte II. Murad tarafından kurulmuştur. Fatih Kanunnamesi’nde de "hazinebaşılık"dan söz edilmektedir.

Hazinedarbaşı, hazine-i hümayunun subayı idi. Çalışanları yönetirdi. Özellikle hazinenin muhafazasına özen gösterirdi. Diğer bir görevi de padişahın seccadesini muhafaza etmekti. Padişah namaz kılacağı zaman seccadeyi bizzat yayar ve serdiği yerde padişaha zararı dokunabilecek bir maddenin bulunup bulunmadığını anlamak için de yeri dikkatle muayeneden geçirirdi.

Hazinedarbaşı görevi son zamanlara kadar devam etmiştir.