ans/h/ HAZİNEDAR USTA

HAZİNEDAR USTA

Padişahın özel hizmetine bakan cariyelere verilen addır.

Bunlara "hazinedar kalfa" da denilirdi. Padişahı giydirip kuşatmak, yatırıp kaldırmak gibi özel hizmetlerle sorumlu idiler. Bu sınıfta kıdem ve sıra aranmazdı. Padişah, cariyelerden istediğini, daha doğrusu hoşlandığını bu hizmet için görevlendirirdi. Bunların sayısı muayyen olmamakla beraber 15’i geçmezdi. İkametgahları, padişahın yatak odasının yakınında idi. Hazinedar ustalar geceleri padişahın kapısı önünde nöbet beklerlerdi. Hizmetlerini padişaha beğendirmek için yarışırlar ve bol miktarda maaş alırlardı.

Hazinedar ustalar, 35-40 yaşlarında ve daha ziyade sarayda büyümüş, terbiye görmüş, tecrübeli emektar kadınlardı. Saraya yeni alınan kızlar, genç cariyeler önce hazinedar ustanın yanına verilir, o suretle terbiye edilirlerdi.

Haremin bütün kıymetli eşyalarının muhafazasından hazinedar ustalar sorumlu idiler. Hazinedar adını almaları da bundandır. Özellikle güvenilir olmaları sır saklamalarına bağlı idi.